ALÂİK-İ DÜNYEVİYE


ALÂİK-İ DÜNYEVİYE
Dünyevî alâkalar. İnsanı Cenab-ı Hakkın rızasından alıkoyan lüzumsuz işler

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.